Grožiui

2022 Rugsėjo 6 - 19 d.
Akcija vyksta: Maxima

Pirk Oral-B, registruokis ir laimėk!

Pirkite bet kurį ORAL-B produktą, registruokitės ir LAIMĖKITE! 

Akcijos registracija baigėsi

Pirk Oral-B, registruokis ir laimėk!
Taisyklės

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1. Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“ tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2. AKCIJOS VIETA

2.1. Akcijos vykdymo vieta yra fizinės Maxima parduotuvės ir internetinė parduotuvė Barbora vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3.AKCIJOS TRUKMĖ

3.1. Akcija vyksta nuo 2022 m. Rugsėjo 06 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2022 m. Rugsėjo 19 d. (paskutinė Akcijos diena).

4. AKCIJOS DALYVIAI

4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2022 09 06 iki  2022 09 19) fizinėse Maxima parduotuvėse ir internetinėje Barbora parduotuvėje įsigiję bent 1 (vieną) iš akcijos prekių, pažymėtų prekių ženklais Oral-B (žr. priedą Nr. 1).

4.2. Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, akcijos laikotarpiu turi užregistruoti pirkimo kvito  numerį internetinėje svetainėje www.geraspasirinkimas.lt

4.3. Pirkimo kvitą ar išklotinę reikės pateikti atsiimant prizą. 

5.PRIZŲ FONDAS

5.1. Prizinis fondas:

  • Elektrinis dantų šepetėlis Oral-B SMART 4000 EE! Prizų fonde 3 vnt.

6.DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą.

6.2. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą pirkdamas bent po vieną iš akcijos produktų ir užregistruodamas pirkimo kvito numerį svetainėje www.geraspasirinkimas.lt  

6.3. Atsiimant prizą, reikės pateikti pirkimo kvito nuotrauką arba jo kopiją ar išklotinę. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti pirkimo kvito, kuris buvo užregistruotas perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas. 

7.AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1. 2022 m. 21 d. dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.2. Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti (trys) laimėtojai, jiems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.

8.LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1. Akcijos laimėtojo pirkimo kvitas bus paskelbti interneto svetainėje www.geraspasirinkimas.lt  per darbo dienas po lošimo.

8.2. Apie laimėjimą laimėtojai bus informuojami registracijos anketoje nurodytu el. paštu arba kontaktiniu telefonu.

9.PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 12 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti registruotą pirkimo kvito numerį arba užsakymo numerį ir išklotinę.

9.2. Visiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

9.3. Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.6. Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2022 m. Rugsėjo 30 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius, el. paštas loterija@totem.lt.

10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

11. Duomenų apsauga

11.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas neringa.ku@sanitex.eu. 

11.2 UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis: 

1. Vardas ir pavardė; 

2. El. pašto adresas; 

3. Telefono numeris; 

11.3 Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje   nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime. 

11.4 Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje . Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu neringa.ku@sanitex.eu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja. 

11.5 Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:

1. Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui; 

2. Žaidimo vykdymui;  

3. Žaidimo kokybės užtikrinimui; 

4. Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui; 

5. Prizo Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui; 

6. Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui; 

7. Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais. 

  11.6 Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:  

1. Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą; 

2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui; 

3. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui; 

4. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka

12. PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu loterija@totem.lt


Priedas Nr. 1

DALYVAUJANČIŲ PRODUKTŲ SĄRAŠAS:

 

Barkodas

Prekės pavadinimas

1.

5010622005029

Dantų siūlas(50 m)"Oral-B"[vašk. mėtų

2.

8006540358016

Dantų siūlas"ORAL-B Pro-Expert Clinic"[

3.

4210201245193

El.d.šep.ORAL-B Vital Kids Fro

4.

4210201244899

El.d.šep.ORAL-B Vital Kids SW

5.

4210201201083

El.d.šep.ORAL-B Vital D100 W

6.

4210201201106

El.d.šep.ORAL-B Vital D100 B

7.

4210201384298

El. d. š. Oral Kids Mickey

8.

4210201178378

El.d.šep.ORAL-B PRO 500 Sens

9.

4210201291237

Elektrinis dantų šepetėlis Oral-B Pro3 3000 Sensitive

10.

4210201305798

Elektrinis dantų šepetėlis ORAL-B Pulsonic Slim Clean 2000 White

11.

4210201305866

Elektrinis dantų šepetėlis ORAL-B Pulsonic Slim Clean 2000 Pink

12.

4210201355564

El.d.šep.gal.ORAL-B CrA BL.2v.

13.

4210201176534

El.d.šep.gal.ORAL-B Sensitiv.2

14.

4210201176688

El.d.šep.gal.ORAL-B Sens.4v.LV

15.

4210201351511

El.d.šep.gal.ORAL-B,3DWhite,2v

16.

4210201355298

El.d.šep.gal.ORAL-B Cross A.2v

17.

4210201383994

El.d.šep.gal.ORAL-B Kids, 2v

18.

4210201388005

El.d.šep.gal.ORAL-B Kids, STAR

19.

4210201299851

ORAL-B Pulsonic Clean dantų šepetėlio galvutės, 4vnt

20.

4210201299899

ORAL-B Pulsonic Sensitive dantų šepetėlio galvutės, 4vnt

21.

8001090540751

Burnos skalavimo skystis ORAL-B 3D[500

22.

3014260090616

Burnos skalavimo skystis ORAL-B[500ml

23.

3014260090531

Burnos skalavimo skystis ORAL-B[500ml

24.

3014260104306

Dantų šepetėlis ORAL-B Charcoal UltraThin, 40XS 1vnt

25.

5010622010795

Vaik.dantų šepetėlis ORAL-B KIDS[3+m.

26.

3014260281366

Vaik.dantų šepetėlis ORAL-B BABY[0-2m.

27.

3014260022761

Dantų šep."ORAL-B 3DW 40 Medium 1+1

28.

3014260022051

Dant.šepet.ORAL-B Pro-Expert 40,MED.1+1

29.

3014260111762

D.š.ORAL-B 3D Fresh 40 Med.1+1

30.

3014260010409

Dantų šep."ORAL-B Luxe 3DW ProFlex"[Soft

31.

3014260110574

Dantų šepet. Oral B BIO Medium 1ct

32.

3014260106638

D. š. Oral B BAMBOO Charcoal

33.

3014260098964

Vaik.dantų šepetėlisORAL-B JUNIOR[6+

34.

3014260101503

Oral B Toothbrush ALL ROUNDED Black Medium 3ct

35.

3014260101473

D. š. Oral B ALL ROUNDED Black Medium 1ct

36.

8006540425169

Dantu pasta Oral B GUM Care & BACTERIA GUARD 75ml

37.

8001090794673

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Original, 75ml

38.

8001090794413

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Extra Fresh, 75ml

39.

8001090803016

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Whitening, 75ml

40.

8001841182674

Dantu pasta Oral B  GUM INTENSIVE CARE & BACTERIA GUARD 75ml

41.

8001090786654

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Whitening, 75ml

42.

8001841520285

Oral-B Sens. & GUM CALM Whitening 75 ml

43.

8001841520247

Oral-B Sens. & GUM CALM Extra fresh 75ml

44.

8001841296784

Dantų pasta vaikams ORAL-B Frozen&Cars (3+ metų), 75ml

45.

8001090632678

Dantų pasta vaikams ORAL-B JUNIOR StarWars (6+ metų),75ml

46.

8001090632555

Dantų pasta vaikams ORAL-B WinniePooh (0-2 metų),75ml

47.

8006540113462

Oral-B dantų pasta PURE ACTIVE Fresh Care 75ML

48.

8006540113509

Oral-B dantų pasta PURE ACTIVE Essential Care 75ML

Laimėtojai

Sveikiname nugalėtojus! 

Konkursą laimėjo šie asmenys, kurie turi šiuos kvitus: 

  1. 217/1857
  2. 179/2110
  3. NM 0000004F8FB5

Dėkojame visiems dalyvavusiems!