Moterims

2022 Birželio 20 - Liepos 11 d.
Akcija vyksta: Maxima, Rimi, Barbora

Always visada su manimi!

Pirk bet kurį produktą Always, registruokis ir laimėk!

Akcijos registracija baigėsi

Always visada su manimi!
Taisyklės

1.                         AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2.                         AKCIJOS VIETA

2.1.                     Akcijos vykdymo vieta yra fizinės „Maxima“ ir „Rimi“ parduotuvės vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje 

ir internetinė parduotuvė Barbora.

3.                         AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                     Akcija vyksta nuo 2022 m. Birželio 20 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2022 m. Liepos 11 d. (paskutinė Akcijos diena).

4.                         AKCIJOS DALYVIAI

4.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2022 06 20 iki  2022 07 11) fizinėse „Maxima“ ir „Rimi“ parduotuvėse arba internetinėje parduotuvėje Barbora įsigiję bent 1 (vieną) iš akcijos prekių, pažymėtų prekių ženklais Always (žr. priedą Nr. 1).

4.2.                     Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, akcijos laikotarpiu turi užregistruoti pirkimo kvito  numerį internetinėje svetainėje www.geraspasirinkimas.lt

4.3                       Pirkimo kvitą ar išklotinę reikės pateikti atsiimant prizą.

5.                         PRIZŲ FONDAS

5.1.                     Prizinis fondas:

•                          2000 Eur ESTRAVEL dovanų kuponas! Prizų fonde 1 vnt.

•                          Always rinkinys METAMS! Prizų fonde 10 vnt. Rinkinį sudaro:

o                          8 pakuotės ALWAYS PLATINUM NORMAL PLUS 16 vnt (8001090444912),

o                          7 pakuotės ALWAYS ULTRA SENS NORMAL PLUS, 16vnt (4015400214038),

o                          6 pakuotės Always Pads Ultra Super Night 10 vnt (8006540093849).

6.                         DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą.

6.2.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą pirkdamas bent po vieną iš akcijos produktų ir užregistruodamas pirkimo kvito numerį svetainėje www.geraspasirinkimas.lt 

6.3.                     Atsiimant prizą, reikės pateikti pirkimo kvito nuotrauką arba jo kopiją ar išklotinę. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti pirkimo kvito, kuris buvo užregistruotas perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas.

7.                         AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1.                     2022 m. Liepos 14 d. dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.2.                     Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 11 (vienuolika) laimėtojų, jiems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.

8.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1.                     Akcijos laimėtojo vardas ir pavardė bus paskelbti interneto svetainėje www.geraspasirinkimas.lt  per 5 darbo dienas po lošimo.

8.2.                     Apie laimėjimą laimėtojai bus informuojami registracijos anketoje nurodytu el. paštu arba kontaktiniu telefonu.

9.                         PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1.                     Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 12 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti registruotą pirkimo kvito numerį arba užsakymo numerį ir išklotinę.

9.2.                     Visiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

9.3.                     Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.4.                     Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.5.                     Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.6.                     Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10.                       SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1.                   Akcijos dalyviai turi teisę iki 2022 m. Liepos 30 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius, el. paštas loterija@totem.lt.

10.2.                   Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

11.                       Duomenų apsauga

11.1                    Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas neringa.ku@sanitex.eu.

11.2                    UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

1.                         Vardas ir pavardė;

2.                         El. pašto adresas;

3.                         Telefono numeris;

11.3                    Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt  nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

11.4                    Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu lina.t@sanitex.eu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

11.5                    Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais: 

1.                         Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;

2.                         Žaidimo vykdymui; 

3.                         Žaidimo kokybės užtikrinimui;

4.                         Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;

5.                         Prizo Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;

6.                         Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;

7.                         Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

11.6                    Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu: 

1.                         Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą;

2.                         Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;

3.                         Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;

4.                         Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka

12.                       PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu loterija@totem.lt


Priedas Nr. 1

DALYVAUJANČIŲ PRODUKTŲ SĄRAŠAS:

Barkodas

Prekės pavadinimas

8001090361912

Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20

8001090361998

Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v

4015400213857

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive10

4015400552154

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v

4015400214120

Hig.pak.ALWAYS Sensitiv.US,8vn

4015400214038

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

4015400213932

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400343073

Hig.pak.ALWAYS Sensitive, 40v

4015400012306

Hig.pak.ALWAYS U Night, 7 vnt.

4015400403845

Hig.pak.ALWAYS USP, 8 vnt.

5997253515991

Hig.pak.ALWAYS UNP, 10 vnt.

4015400403807

Hig.pak.ALWAYS U Standard, 12v

4015400612469

Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12

4015400032328

Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

4015400006756

Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

4015400006770

Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

4015400612759

Hig.pak.ALWAYS U Stand.24 vnt

4015400489764

Hig.pak.ALWAYS U Night, 28vnt

4015400095132

Hig.pak.ALWAYS USP, 32 vnt.

8006540211380

Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

8006540093849

Hig. pak. ALWAYS Ultra Super Night 10vnt

8006540093764

Hig. Pak. Always Ultra Secure Night 24 vnt.

8001841733050

Hig. Pak. Always Ultra Secure Night 6 vnt.

8001090444875

Hig.pak.ALWAYS Platin.Nomal,8v

8001090444950

Hig.pak.ALWAYS PlatinSP, 7vnt

8001090445032

Hig.pak.ALWAYS PlatinNight, 6v

8001090445070

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12

8001090444998

Hig.pak.ALWAYS Platin.Super,14

8001090444912

Hig.pak.ALWAYS Platin.Norm,16v

8001841449906

Hig.pak.ALWAYSPlatinSecureN 10

8001841913803

Higieniniai paketai ALWAYS Ultra Platinum Normal, 30vnt

8001841913841

Higieniniai paketai ALWAYS Ultra Platinum Super, 26vnt

8001841913919

Higieniniai paketai ALWAYS Ultra Platinum Night, 22vnt

4015400564652

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 30 vnt.

4015400743545

Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo,30v

8001090718464

Hig.įkl.ALWAYS Large, 26 vnt

4015400563747

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 60 vnt.

4015400565574

Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo, 58v

4015400564072

Hig.įkl.ALWAYS Long PLUS,22v

4015400567585

Hig.įkl.ALWAYS NormalSoft&Cott

4015400564324

Hig.įkl.ALWAYS Large, 52 vnt

8006540199503

Hig.įkl.ALWAYS Large Deo, 46vn

4015400562870

Hig.įkl.ALWAYS Normal Multifor

4015400563846

Hig.įkl.ALWAYS Long PLUS,44v

4015400746812

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 80 vnt.

4015400564454

Hig.įkl.ALWAYS Large, 68 vnt

8001841009612

Hig.įkl.ALWAYS Discreet Long,

8001841009582

Hig.įkl.ALWAYS Discreet Normal

8006540200063

Hig.įkl.ALWAYS FlexiStyle,28v

8001841230658

Hig.įkl.ALWAYS FlexiStyle,58vLaimėtojai

Sveikiname!

Rinkinių laimėtojai yra: 

L1FZDE0Q5HU4EX1 / 940 / X481
134/692
258/1177
51188
496/2357
19-2232
351/283663
88/1512610
320/1267246
263/1291

Dovanų kupono Estravel laimėtojo kvito Nr. 1558009171601706